Služby / Trestní právo

Služby v oblasti trestního práva poskytuje kancelář Rada & Partner jak v případech obhajoby ex offo na základě ustanovení soudem, tak klientům na základě plné moci. Právní služby jsou poskytovány v celém spektru trestního práva, zejména se jedná o:


  • obhajobu klientů ve všech fázích trestního řízení, tj.:
    • v přípravném řízení – před zahájením trestního stíhání, ve fázi trestního stíhání, v zkráceném přípravném řízení, právní poradenství v případě vazebního stíhání včetně úkonů směřujících k propuštění z vazby
    • v řízení před soudy všech stupňů
  • právní zastoupení poškozeného v adhezním řízení
  • podporu při ukončování trestního stíhání alternativními způsoby – podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání
  • poradenství ve vykonávacím řízení, např. podmíněné propuštění z výkonu trestu
  • přípravu a podávání trestních oznámení a poradenství související se zahájením trestního řízení

S výše uvedeným samozřejmě souvisí příprava veškerých podání (kromě trestních oznámení zejména řádných a mimořádných opravných prostředků, a to včetně ústavních stížností) a veškeré konzultace s klienty, které jsou v případě nutnosti prováděny i ve vězeňských zařízeních (v případě výkonu trestu odnětí svobody či vazebního stíhání).

Právní služby jsou dále poskytovány také v přestupkovém řízení.


Spolupracujeme s: