Služby / Rodinné právo

Úprava vztahů mezi manžely a mezi rodiči a dětmi tvoří hlavní obsahovou náplň části druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Právní služby jsou klienty poptávány zejména v následujícím:


  • rozvod manželství
  • vypořádání společného jmění manželů
  • úprava poměrů k nezletilým dětem (střídavá/společná/výlučná péče rodičů/rodiče, ujednání o výživném a případně i dohoda o styku rodiče s nezletilým dítětem)
  • vyživovací povinnost manžela/rozvedeného manžela

Spolupracujeme s: