Služby / Procesní právo

V případech, kdy nelze spor vyřešit mimosoudně, zastupujeme naše klienty v řízeních před všemi stupni obecných soudů, před Ústavním soudem či před Evropským soudem pro lidská práva. Stejně tak zastupujeme naše klienty i před orgány veřejné správy, či následně v rámci správního soudnictví před krajskými soudy, či Nejvyšším správním soudem.


Advokátní kancelář Rada & Partner pomáhá svým klientům i v řízeních se zahraničním prvkem, např. určením použitelného hmotného práva, určením soudu pravomocného k řízení v dané věci, přípravou a uplatněním evropského platebního rozkazu či zastupováním v řízení o uznání cizích rozhodnutí.


V rámci problematiky procesního práva má advokátní kancelář Rada & Partner zkušenosti se zastupováním před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, stejně jako se zastupováním před ad hoc jmenovanými rozhodci. Někteří z advokátů advokátní kanceláře jsou rovněž zapsáni v seznamu rozhodců v seznamu rozhodců vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR.


Spolupracujeme s: