Služby / Pracovní právo

Poradenstvím v oblasti pracovního práva se Rada & Partner věnuje jak z pohledu zaměstnavatele (obchodních korporací), tak z pohledu zaměstnanců. Rada & Partner má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů v pracovněprávních sporech.

Advokátní kancelář Rada & Partner poskytuje právní poradenství ve všech oblastech pracovního práva, přičemž hlavní těžiště práce spočívá zejména v/ve:

  • přípravě pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti)
  • poradenství týkajícím se především změn pracovního poměru (převedení na jinou práci, přeložení), návratu zaměstnance po skončení překážek v práci (rodičovská, mateřská dovolená apod.) a ukončení pracovního poměru
  • přípravě a aktualizaci vnitřních pracovněprávních předpisů
  • vedení sporů spojených zejména se skončením pracovního poměru, s odpovědností zaměstnance/zaměstnavatele za škodu, s odměňováním za práci (mzdou, platem, odměnou z dohody)

S touto problematikou úzce souvisí i oblast vnitřní správy společností a procesní právo.


Spolupracujeme s: