Služby / Farmaceutické právo

Farmaceutické právo je jednou z hlavních specializací advokátní kanceláře Rada & Partner. V této oblasti poskytujeme klientům široké spektrum služeb od registrace léčivých přípravků či problematiku reklamy na léčivé přípravky přes smluvní vztahy s distributory a poskytovateli zdravotních služeb až po spory týkající se průmyslových práv.

Našim klientům v této oblasti nabízíme zejména následující služby:

  • právní poradenství v rámci registrace léčivých přípravků, klinického hodnocení léčivých přípravků, farmakovigilance, stanovení maximální ceny a úhrady, cenové regulace apod.
  • posouzení smluvních vztahů v rámci distribuce léčivých přípravků
  • posouzení souladu interních pravidel (SOP) s předpisy a pokyny Státního ústavu pro kontrolu léčiv
  • posouzení smluv s distributory
  • komplexním poradenství v oblasti marketingu a reklamy na léčiva, zdravotnické prostředky a doplňky stravy (včetně posouzení souladu s právními předpisy či etickými kodexy)
  • zastupování v řízeních před Státním ústavem pro kontrolu léčiv
  • zastupování ve sporech týkajících se porušování patentu, užitného vzoru či ochranné známky či jiných soudních sporech.

Spolupracujeme s: