služby

Služby

Advokátní kancelář Rada & Partner poskytuje právní poradenství zejména v následujících oblastech:


Ve všech výše uvedených právních oblastech je při poskytování právních služeb zohledňována legislativa a judikatura Evropské unie.


K dalším službám advokátní kanceláře Rada & Partner, které jsou klientům poskytovány zpravidla v rámci vyžádané právní pomoci, patří také ověřování podpisů na dokumentech v českém jazyce, provádění advokátních úschov peněžních prostředků, cenných papírů a/nebo listin a možnost elektronického podání opatřeného elektronickým podpisem advokáta.

Spolupracujeme s: