odměna

Odměna

Odměnu advokátní kanceláře za poskytované služby lze stanovit několika způsoby, přičemž záleží vždy na povaze a náročnosti úkolu a preferencích klienta. Dbáme na to, aby konečná výše odměny odpovídala hodnotě a složitosti věci. Odměnu je možné určit:


  • na základě právního předpisu (mimosmluvní/tarifní odměna), kterým je vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
  • dle individuální dohody s klientem (smluvní odměna) jako odměnu:
    • hodinovou
    • fixní (pevnou částkou) za vyřízení konkrétní záležitosti
    • paušální, kdy je při dlouhodobější spolupráci dojednána pravidelná (měsíční/čtvrtletní) pevná platba bez ohledu na rozsah a časovou náročnost práce
    • podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci, která je předmětem sporu/jednání

K odměně za právní služby stanovené některým z výše uvedených způsobů je vždy připočítána částka DPH dle aktuální sazby.

Spolupracujeme s: