o advokátní kanceláři

O nás

Advokátní kancelář Rada & Partner nabízí svým klientům právní pomoc v širokém spektru oblastí práva, a to i v anglickém a německém jazyce.


Advokátní kancelář Rada & Partner si zakládá na vysoké kvalitě poskytovaných služeb, komunikaci a budování dlouhodobých vztahů s klienty. Hlavním cílem advokátní kanceláře je v maximální možné míře vyjít vstříc individuálním požadavkům klienta, a to jak z hlediska časového, tak i z hlediska jeho představ o rozsahu a náplni právní pomoci v konkrétním případě. Samozřejmostí je zachovávání mlčenlivosti o skutečnostech zjištěných při výkonu advokacie.

Naše advokátní kancelář v Praze poskytuje plný servis spočívající zejména v:

  • telefonických / osobních / e-mailových konzultacích k určité problematice
  • vypracování písemných stanovisek či rozborů ke konkrétním otázkám
  • návrhu řešení či postupu v dané situaci
  • jednání s protistranou
  • přípravě smluvní či jiné dokumentace
  • vymáhání pohledávek a v zastupování před obecnými nebo rozhodčími soudy či správními orgány
o advokátní kanceláři

Spolupracujeme s: